CNC frezen

 Style High Tech BM6 CNC Freesbank

met X,- Y,- en Z maten van resp. 1.000 x 500 x 600mm

 Style bm6 freesbank

 Kiheung KNC 1000 Bedfreesbank met X,- Y,- en Z maten 

van resp. 3.600 x 1.250 x 1.600mm

Kiheung U1000