Ontwerpfase

Wij maken graag de koppeling tussen creatief denken en praktische uitvoerbaarheid. Onze engineers staan dicht bij de werkvloer en zijn daardoor goed op de hoogte van wat kan en wat minder goed kan. Met behulp van 3D Cad software zijn wij in staat om al in een vroeg stadium een idee om te zetten in een 3D model. De zogenaamde dummy geeft een beeld bij de ideeën die  u als klant heeft, zonder te verzanden in details. Hiermee kan de haalbaarheid van het plan worden getoetst, zonder dat er een lang en duur pre-engineeringstraject nodig is. De grootste winst komt echter daarna nog, want de dummy die gemaakt is tijdens de ontwerpfase vormt de basis voor de detailleringsfase. Naast de visualisering van het plan volgt wordt ook een eisenpakket opgesteld in dit stadium. De praktische eisen van onze klanten vertalen wij naar technisch meetbare eisen die straks de meetlat vormen in de detailleringsfase.