Engineering

ONTWERPFASE

Wij maken graag de koppeling tussen creatief denken en praktische uitvoerbaarheid. Onze engineers staan dicht bij de werkvloer en zijn daardoor goed op de hoogte van wat de mogelijkheden zijn. Met behulp van 3D Cad software zijn wij in staat om al in een vroeg stadium een idee om te zetten in een 3D model. De zogenaamde dummy geeft een beeld bij de ideeën die u als klant heeft, zonder te verzanden in details.

Hiermee kan de haalbaarheid van het plan worden getoetst, zonder dat er een lang en duur pre-engineeringstraject nodig is. De grootste winst komt echter daarna, want de dummy die gemaakt is tijdens de ontwerpfase, vormt de basis voor de detailleringsfase. Naast de visualisering van het plan, wordt er ook een eisenpakket opgesteld in dit stadium. De praktische eisen van onze klanten vertalen wij naar technisch meetbare eisen die straks de meetlat vormen in de detailleringsfase.

DETAILLERINGSFASE

In deze fase is duidelijk welke richting het ontwerp op moet en borduren we verder op de dummy die gemaakt is in de ontwerpfase. Deze wordt productierijp gemaakt door het maken van technische keuzes en de onderbouwing en uitwerking daarvan, zoals materiaalkeuze, profiel/plaatkeuze, welke las/bout verbindingen we nodig hebben, hoe draaipunten, aandrijvingen en dergelijke er uitzien en welke coating er wordt toegepast.

Het eisenpakket wat in de ontwerpfase met de klant samengesteld is, dient in deze fase steeds als meetlat naast het ontwerp. Om de ontworpen constructies, machines of apparaten ook daadwerkelijk te produceren zijn 2D tekeningen nodig met maatvoering, toleranties en eventuele specifieke aanwijzingen. In dit stadium is de communicatie met de werkvloer van groot belang. Een correct en overzichtelijke tekening is de basis voor een goed eindproduct.